Slovenská kravata

Logo blogu Slovenská kravata
Slovenská kravata je blog študentov slovakistiky, ktorí na ňom uverejňujú svoje práce napísané počas akademického roka.

Vznikol v roku 2012 pod vedením pedagóga Petra F. 'Ria Jílka pôvodne ako projekt lektorátu slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe.

Prejdite na blog tu.