Rôzne článkyFilmové recenzie

- Čizkejk (réžia: Jevgenij Zvezdakov)
- Mestečko South Park
- Cigán (réžia: Martin Šulík)

Literárne rôzne

- Vitalizmus

Preklady

- Oliver, Lauren: Pandemónium. Prel. Peter F. 'Rius Jílek. 1. vyd. Praha : CooBoo, 2013. 304 s. Z ang. orig. Pandemonium. ISBN 978-80-7447-249-7.

Redigované publikácie

- Kapuściński, Ryszard: Cisár. Prel. Patrik Oriešek. 1.  vyd. Žilina : Vydavateľstvo Absynt, 2017. 152 s. Z poľs. orig. Cesarz. ISBN  978-80-8203-000-9.

- Ulej, Tomáš: Ale. 1. vyd. Levice : KK Bagala, 2012. 112 s. ISBN 978-80-8108-040-1.