Zoznam recenzovaných kníh

V zozname sa nachádzajú najmä literárne recenzie a eseje, ktoré vyšli novinách a časopisoch, ale aj knižne a zborníkovo vydané štúdie; tie sú dostupné tu.

A
- Ajvide Lindqvist, John: Nech vojde ten pravý
- Ars poetica 2007
- Atwood, Margaret: Príbeh služobníčky

B

Baláž, Michal
Balko, Peter - Hečko, Maroš - Potůčková, Lucie: Metrofóbia
Balla: V mene otca
Beňo, Ján: Posledný svedok
Bližšie k poznaniu pravdy
Borušovičová, Eva: Urobíme všetko, čo sa dá
Bradbury, Jason: Kom.robot
Brežná, Irena: Postrehy emigrantky
Bréhat, Caroline: Milovala som manipulátora
Bukowsky, Z. H.: Sexodus

Č

Červenák, Juraj: Brána IrkallyStrážcovia Varadína

D
Dávila, Amparo: Roztrhaný čas a iné poviedky

E

Eco, Umberto: Tajuplný plameň kráľovnej Loany
E. Pocha, Mark: Dom 490

F

Fabian, Dušan D.: Pestis Draconum
Fulmeková, Denisa - Macsovszky, Peter: Klebetromán

G

Gaiman, Neil: Záhrobná kniha
Gavura, Ján: Každým ránom si
Germain, Sylvie: Pieseň neláskavých
Gondová, Blanka: Carpona v plameňoch

H

Havran, Michal - Hečko, Maroš: Kandidát
Hečko, Maroš: Ďalej na Západ sa dá ísť len na Východ
Hečko, Maroš; viď Balko, Peter a Havran, Michal
Herbert, Frank: Duna
Hoffman, Paul: Ľavá ruka Boha
Hogan, Chuck - del Torro, Guillermo: Nákaza
Horváth, Karol D.: Karol 3D Horváth
Hučko, Tomáš: Chaconna
Hvišč, Jozef S.: Malinche
Hvorecký, Michal: NaumTrol

I
Indiani, Egor: Bravo bravo

J

Jaroš, Peter
Jošihara, Sačiko; viď Yoshihara, Sachiko
Juhás, Jakub: Výstup na Jaseninu
Juráňová, Jana: Mojich 7 životov

K

Kas, Filip: Nemohúcnosť
Kendra, Milan: Korelácie témy a jazyka v slovenskom literárnom realizme
Kerouac, Jack: More je môj brat
Kičin, Dávid: Mikuláš Černák
Kitta, Richard: Vynález dúhy
Kompaníková, Denisa: Miesto pre samotu (angličtina)
Krajňák, Maroš: Carpathia
Kraus, Chris: I Love Dick

L

Le Guin, Ursula K.: Príbehy Zememorí
Leikert, Jozef: Pominuteľnosť
LeRoy, J. T.: Sarah
Lipcsei, Ladislav: Svätým mečom
Lipová, Irena: Staré ženy

M

Macsovszky, Peter; viď Fulmeková, Denisa
Marsina, Lojzo: Podobenstvo o dome Danielovom
Mašlejová, Diana: Aj o vetre
Márquez, Gabriel García: Pohreb Veľkej Matróny
Spomienka na moje smutné pobehlice
Mičko, Ján: Ako ustrážiť prítomnosť
Mihálková, Gabriela: Podoby slovenského literárneho romantizmu
Muchamore, Robert: Áčko
Murín, Gustáv; viď Kičin, Dávid

N

Nabokov, Vladimir
Nesbø, Jo: Headhunters

O

O'Donnelová, Sara: Moje írske srdce
Oliver, Lauren: Pandemónium
Ondruš, Ján: Ovca vo vlčej koži

P

Parris, S. J.: Kacír
Peteraj, Kamil: Čo sa šeptá dievčatám
Peyrefitte, Roger: Les amitiés particulières
Pitcher, Annabel: Kečupové oblaky
Piussi, Lucia: Život je krátky
Potůčková, Lucie; viď Balko, Peter
Poviedka 2006
Poviedka 2009

R

Rankov, Pavol: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)
Rúfus, Milan: Báseň a Čas

S

Sabol, Ján: Láska na modro
Sabuchová, Alena: Zadné izby
Shalev, Meir: Modrý vrch
Stanková, Mara: LottiNElásky

Š

Šimek, Vlado: Modlitba za Felvidék

T

del Torro, Guillermo; viď Hogan, Chuck
Tratnik, Suzana: Volám sa Damián (slovinčina)
Tupý, Daniel

V
Valček, Peter: Slovník teórie médií A - Ž
Vander Ark, Steve: Lexikón
Vilikovský, Pavel: Čarovný papagáj a iné gýče
Vonnegut, Kurt: Mechanický klavír

W

Wroblewski, David: Príbeh Edgara Sawtela

Y

Yoshihara, Sachiko: Letný hrob

Z

Záturecký, Adolf Peter: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky
Zhang, Paolo: Tieň jin-jangu