23. septembra 2013

Je masturbácia genocídou?

Na základe odhadov prišlo v nedeľu do Košíc podporiť záverečný deň Národného pochodu za život neuveriteľných takmer osemdesiattisíc ľudí. Hlavnému iniciátorovi Konferencii biskupov Slovenska sa podarilo zorganizovať akýsi antiprajd, na ktorom sa v mene všeobjímajúcej božej lásky oslavovala neúcta k pluralitnej občianskej spoločnosti.

Demonštrovať za zákaz umelého prerušenia tehotenstva hneď s rovnako- pohlavnými partnerstvami je v tejto krajine zrejme dôležitejšie než žiadať o zvýšenie platu učiteľom alebo zamedzenie vplyvu finančných korporácií na politiku. Nukleárnu rodinu podľa účastníkov rozkladá aj sexuálna výchova lobovaná asi samotným démonom smilstva Asmodejom. Rozhodli sa, že proti tomuto židomurárskemu sprisahaniu sa postavia ešte viac ako pápež, lebo ten si už tiež dobre uvedomuje trápnosť neustáleho útoku katolíckej cirkvi na gejov a prezervatívy.

Interrupcie predsa žiadny súdny človek nepovažuje za aktivitu, akou si feministky zo špásu vypĺňajú voľný čas. Ozajstným dôvodom rozkladajúcim tradičné rodinné väzby je, paradoxne, presne tá ekonomická filozofia, ktorú väčšina kresťanských demokratov podporuje, hoci sa principiálne prieči pôvodnému Kristovmu učeniu o solidarite. Nie dlhodobá nezamestnanosť, nútené vysťahovalectvo za prácou, nízke mzdy, samovražedné hypotéky, alkoholizmus, násilie, ale queer menšina má na svedomí hádam i celosvetovú krízu diskurzu. Takto uvažujú prolajf aktivisti, akoby plod v prvom trimestri mal väčšiu hodnotu nad skutočne narodeným dieťaťom. Nech títo mravokárcovia najprv navštívia detské domovy a rómske osady a potom zistia, kto prvotne potrebuje ochranu. Tam im nepobehujú ani zygoty, ani embryá, len maloleté sociálne prípady s rukami, nohami, nervovou sústavou a srdcom. Napokon, v neposlednom rade je tu právo ženy na telesnú integritu, možnosť rozhodnúť sa o procesoch vo vlastnej maternici, čo garantuje väčšina štandardných európskych štátov.

Keď slobodne zmýšľajúci občania pripustia tento čoraz viac populárnejší karcinogénny fundamentalizmus, čoskoro budú úplne vážne čeliť tvrdeniam ako filipínska senátorka Pia Cayetano, autorka zákona o plánovanom rodičovstve a reprodukčnom zdraví, ktorej ideologickí rivali vidia v mužskej masturbácii ťažkú genocídu.

Vyšlo na Je to tak, v slovenskej edícii Le Monde diplomatique.

Zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius: Je masturbácia genocídou?. In Je to tak : Le Monde diplomatique [online]. 23. 09. 2013 [2013-09-24]. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/je-masturbacia-genocidou>. ISBN 1337-8872.