30. augusta 2012

Literárna ambulancia #8

Bea Svetlíková má štyridsaťosem rokov, žije v Rožňave a jej najväčšou záľubou je - žiaľ - písanie básní.


Literárna správa/nález 

Zdroj: Bea Svetlíková 
Obj.: Združený rým som veru dávno nevidel a v poézii ho už hádam to jedno storočie postupne vytlačilo z básnického inventára. Napriek tomu ešte stále prežíva v detských rečňovankách - tu je aspoň funkčný - a na podobnej úrovni textovaných skladbách niektorých kapiel z garáže, nebodaj ulice. Nechcem tým principiálne znevažovať jeho používanie, ale prv než má takáto literatúra uzrieť svetlo sveta, bolo by vhodné prelistovať si aspoň zopár verzologických príručiek. Viazaný útvar je totiž systémom, v ktorom majú rytmotvorné činitele určitý význam. Dg.: Nižšie uvedená básnička však porušuje základné princípy sylabotonizmu, nedá sa ani zistiť, či pôvodným zámerom nebol dokonca slabičný verš. Až exemplárne klišéovito zasa pôsobia použité jazykové prostriedky, ktorými sa dosahuje všeličo, len nie obrazotvornosť. Výsledok preto nemožno nazvať nijako ináč, iba slaboduchou moralitkou. Th.: Akiste treba zauvažovať nad prehodnotením vlastných literárnych ambícií.

Bea Svetlíková: Pokorný 

Opustený ako kukučie mláďa,
čo kúsok tepla nocou hľadá.
Obkolesený mestom pávov,
zabudnutý na námestí starom.

V srdci mu počuť tikot telegrafu,
bodky a čiarky stráca v dierach strachu.
Na východnom obzore hľadá bodku jasnú,
nech tiene doby prízrakov pomaly zhasnú.

V dave zabudnutom ostal stáť,
na pokraji nechcených stád.
Ubitý ťarchou vlastného ja
na prasknutých strunách žalmy hrá.

Nikto nepočuje jeho tiché verše,
nikto mu svoju dlaň podať nechce.
Pozerá cez hmlu, hľadá posla,
aby tiež kúsok svetla dostal.

Odkaz | Jílek, Peter F. 'Rius: Literárna ambulancia #8. In Kritický rub(r)ikon Petra F. 'Ria Jílka [online]. 30. 8. 2012 [2013-02-13]. Dostupné na internete: <http://kritickyrubrikon.jilekonline.eu/2012/07/literarna-ambulancia-4.html>.