20. decembra 2010

Wroblewského Hamlet

Prvotina Davida Wroblewského ašpiruje na americkú klasiku. Prinavracia sa k vyrozprávaniu obyčajného príbehu. Je to však majstrovská kompozícia. Tradíciu cítiť v uchopení rurálneho spôsobu života. Dopĺňa ju i téma koexistencie človeka a zvieraťa. Ale román má pôdorys ešte klasickejší. Tragédia o Hamletovi, Princovi dánskom rámcuje plán konania postáv.

Otcova smrť Príbeh Edgara Sawtella radikálne mení. Po tejto strate sa nemý štrnásťročný chlapec spolu s matkou musí postarať o rodinnú psiareň, kde chovajú a cvičia vlastné vyšľachtené plemeno. Do deja opätovne vstupuje jeho strýko Claude. Už motivácia tohto mena jasne odkazuje na antagonistu v spomenutej hre Williama Shakespeara.

Wroblewski vsadil svojho Hamleta na wisconsinský vidiek. Inšpirácia v anglosaskej látke, ktorá sama čerpá z ešte dávnejších legiend a ság, však dodáva charakterom archetypálnu hĺbku. Ide vlastne o využitie poetiky mýtifikácie či mýtizmu, čo sa prejavuje práve v aplikácii prasujetu naplňujúceho dej univerzálnym zmyslom. Tým pádom sa nedôležití ľudia a ich osobné drámy stávajú – použijúc Hviezdoslavovu lexiku – všeobsiahlymi. Výpravné, teda epické modely sú vždy hodnotové. Aj Príbeh Edgara Sawtella je taký. Predhodenej štruktúre vzťahov dáva bytostný význam.

Kniha originálne revitalizuje svetovo najznámejšiu alžbetínsku hru. Wroblewski sa nechal inšpirovať jej dramaticky vypätými momentmi, no nekopíruje ich. Pozorného čitateľa prekvapí, ako autor transformoval do svojej látky hercov predvádzajúcich kráľovraždu alebo záverečnú typicky shakespearovskú scénu, v ktorej urovnanie pôvodného poriadku už nie je možné a táto disharmónia si v prospech nového začiatku vyžaduje smrť a utrpenie. Kto bude a kto nie, je otázka neustále rezonujúca medzi riadkami.


Publikované v:
- Knižná revue,