31. októbra 2005

Zopár slov k poviedke Jany Dorčákovej Bezstarostne a veselo

„Bezstarostne a veselo“ môžem Jane Dorčákovej oznámiť, že jej poviedka nemá ani hlavu ani pätu. Autorke sa podarilo kompozične a štylisticky minúť väčšiu časť textu, nehovoriac o samotnej myšlienke, ktorá – v snahe pôsobiť hĺbavo – skĺza do naivného, priam infantilného pseudofilozofovania. „Cítiš sa byť ezoterická.“ A keď to už rozprávačke ‚nadkrave‘ Emílii XY potvrdil aj hlavný dedinský astrológ Michal... jednoducho k tomu niet čo dodať.